“Thanks so much from the OR department on the Africa Mercy, floating hospital ship!! We started using your duvair warming blanket product about a year ago now, putting these into circulation and phasing out the disposable blankets. We love the product. It molds easily around the patient, not getting in the way of your surgical site.The biggest impact was made for our little ones in our Plastics/Reconstructive program here, as so much of their body is uncovered to prep especially when multiple areas of burns to release contractures we were able to keep them warm throughout the procedure very well. They are easily cared for by our hospital laundry and returned to us each day! Thanks!!

from Missy; Assistant OR Supervisor
Læs mere om Mercy ship
“DUVAIR varmetæpper gør det nemmere at bevare patienternes kropstemperatur, selv under store og langvarige operationer. De gør vores arbejde nemmere og øger patienternes komfort. Vi har en del patienter, som skal opereres flere gange, og de giver klart udtryk for, at varmetæpperne gør en forskel”

Dorthe Nielsen, Anæstesisygeplejerske på Rigshospitalet
Se vores dyner
DUVAIR varmluftdyner er vaskbare og kan genbruges mindst 150 gange. I forhold til engangsdyner betyder det en langt bedre totaløkonomi, betydelig pladsbesparelse i forbindelse med opbevaring samt intet affald og dermed mindre miljøbelastning.

Derfor er DUVAIR det mest bæredygtige valg.
Læs mere om fordelene

Varmluftdyner fra DUVAIR

HØJ KVALITET

BEDRE OMSORG 

MERE BÆREDYGTIGHED

FOR FÆRRE PENGE

DET ER DA SUND FORNUFT

Hvorfor vælge DUVAIR varmluftdyner til jeres hospital ?

DUVAIR varmluftdyner giver patienterne optimale forhold og øget komfort. Dynerne sikrer en konstant kropstemperatur under operation - og det skaber mulighed for en hurtigere restitution. DUVAIR varmluftdyner er vaskbare og kan genbruges mindst 150 gange. Det giver en langt bedre totaløkonomi i forhold til engangsdyner. Miljøet spares for en unødig belastning. Varmluftdynernes lange livscyklus reducerer mængden af affald, sparer ressourcer og og minimerer CO2-udslip. Materialerne fra udslidte varmluftdyner kan genanvendes.

Hvordan virker dynerne

Fordeler den varme luft over patienten ved hjælp af ”lav-impuls” indblæsning; et begreb som kendes fra ventilationsteknik, hvor man ønsker fuldstændig trækfri indblæsning. På grund af de utallige mikroskopiske huller i indblæsningsstoffet, optræder der ingen fornemmelse af træk.

Bestil katalog eller dyner direkte hos den danske producent

Ring  til os på  tlf 56 49 18 85  eller send en E-mail til liza@duvair.dk

Om DUVAIR Varmluftdyner

reusable genbrug

GENBRUG

DUVAIR varmluftdyner er vaskbare og kan genbruges mindst 150 gange. Det giver en langt bedre totaløkonomi i forhold til engangstæpper. Varmluftdynernes lange livscyklus reducerer mængden af affald, sparer ressourcer og og minimerer CO2-udslip. Materialerne fra udslidte varmluftdyner kan genanvendes. Miljøet spares for en unødig belastning.

 

KOMFORT

DUVAIR varmluftdyner giver patienter optimale forhold og øget komfort. Dynerne sikrer en konstant kropstemperatur under operation - og det skaber mulighed for en hurtigere restitution.

ØKONOMI

Der er mange penge at spare ved at anvende DUVAIR dyner. Når alle udgifter til anskaffelse, vask og håndtering medregnes er det billigere at anvende DUVAIR i forhold til engangsprodukter. Venligst kontakt DUVAIR for en præcis udregning af økonomien i det aktuelle tilfælde.

KONKLUSION

Da både funktion, komfort og økonomi tæller til flergangsdynens fordel, kan det hermed konkluderes:

  • De funktionelle fordele ved flergangsdynerne betyder sparet tid, bedre varmeterapi og dermed bedre anæstesi og hurtigere opvågning.
  • Flergangsdynernes store komfort betyder øget patienttilfredshed.
  • De økonomiske fordele gør at man f. eks. kan tilbyde flere patienter varmluftterapi.
  • Af hensyn til miljøet bør man anvende flergangsprodukter fremfor engangsprodukter

BAGGRUNDEN FOR DUVAIR VARMLUFTDYNER

Liza Gibler

DUVAIR varmluftdyner kom til verden, fordi de på Bornholms Hospitals anæstesi-afdeling manglede et alternativ: Engangstæpper var dyre i brug og en dårlig løsning for miljøet – og Liza Gibler og hendes kolleger var ikke imponerede over de produkter der var på markedet. Med opbakning fra gode kolleger på Bornholms Hospital og på opfordring af gamle kolleger på Rigshospitalet afd 2044 opstod ideen om og modet til at skabe DUVAIR varmluftdyner.

Liza Gibler er uddannet operationssygeplejerske, intensivsygeplejerske og anæstesisygeplejerske, som er hendes nuværende arbejde og baggrunden for opfindelsen af dynerne.

DUVAIR flergangsdyner af tekstil

Er komfortable og patientvenlige, idet de bløde materialer gør det nemt at forme dynen omkring patienten, som vil opleve en høj grad af velvære og komfort ved at være omgivet af bløde tekstiler.

Fordeler den varme luft over patienten ved hjælp af ”lav-impuls” indblæsning; et begreb som kendes fra ventilationsteknik, hvor man ønsker fuldstændig trækfri indblæsning. På grund af de utallige mikroskopiske huller i indblæsningsstoffet, optræder der ingen fornemmelse af træk