Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os for nærmere informationer.

Vi vil også meget gerne høre fra dig hvis du har en ide til en varmluftdyne som vi ikke har i vores sortiment.

 

Liza & John Gibler

DUVAIR varmluftdyner kom til verden, fordi de på Bornholms Hospitals anæstesi-afdeling manglede et alternativ: Engangstæpper var dyre i brug og en dårlig løsning for miljøet og Liza Gibler og hendes kolleger var ikke imponerede over de produkter der var på markedet. Med opbakning fra gode kolleger på Bornholms Hospital og på opfordring af gamle kolleger på Rigshospitalet afd 2044 opstod ideen om og modet til at skabe DUVAIR varmluftdyner.

Liza Gibler er uddannet operationssygeplejerske, intensivsygeplejerske og anæstesisygeplejerske, som er hendes nuværende arbejde og baggrunden for opfindelsen af dynerne.

John Gibler er uddannet elektroniktekniker og har mange års erfaring med service på og salg af medicinsk udstyr.

 

 

Persondataforordningen

har som mål, at give dig kontrol over dine personoplysninger.

DUVAIR aps ønsker at meddele, at vi opbevarer dine personoplysninger forsvarligt og i tråd med den nye lovgivning. DUVAIR aps opbevarer personoplysninger for at kunne opfylde kontraktlige forpligtelser og kunne udøve den service, som forventes i forbindelse med handel med DUVAIR aps. Eksempler på personoplysninger, som opbevares og behandles af DUVAIR aps er:

Navn, adresse, telefonnummer, e-maiI.

I denne persondatapolitik kan du læse om, hvordan DUVAIR aps behandler persondata. Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som kunders kontaktoplysninger og købshistorik.

Persondataansvarlig hos DUVAIR aps: Direktør John Gibler

Hvilke persondata registrerer DUVAIR aps ?

DUVAIR aps registrerer data om dig som er en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved køb af varer og ydelser hos os. Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger. Ønsker du ikke, at DUVAIR aps registrerer dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

Hvorledes opbevares persondata hos DUVAIR aps ?

De registrerede persondata opbevares på en krypteret harddisk på en personlig PC som befinder sig fysisk hos DUVAIR aps. Ingen persondata opbevares cloudbaseret.

Hvad bruges personoplysningerne til ?

DUVAIR aps bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig. DUVAIR aps registrerer udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

Hvem videregiver DUVAIR aps personoplysninger til ?

De personoplysninger, du afgiver til DUVAIR aps som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.

DUVAIR aps er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data og træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt kundeforhold eller sidste kontakt ved køb af varer eller services.

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.

Hvis du har spørgsmål til DUVAIR aps behandling af dine data kan du henvende dig pr. e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår af vores hjemmeside.

Ønsker du efter henvendelse til DUVAIR aps at klage over virksomhedens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive klage til Datatilsynet.

Kontakt os