Liza Gibler
Sygeplejerske og grundlægger af DUVAIR.

FORDELENE VED DUVAIR VARMLUFTDYNER

Det er vigtigt at undgå utilsigtet hypotermi da det kan medføre følgende komplikationer:

 • Øget blodtab og dermed øget risiko for hjerte-kar komplikationer.
 •  Kulderystelser (shivering) som medfører kraftigt forøget iltforbrug og belastning af hjertet
 • Dårligere sårheling og forøget infektionsrisiko
 • Forlænget opvågningstid

Det er almindelig anerkendt at anvendelse af varmluftterapi er den mest effektive metode til forebyggelse af utilsigtet hypotermi. DUVAIR varmluftdyner giver patienterne optimale forhold og øget komfort. Dynerne sikrer en konstant kropstemperatur under operation - og det skaber mulighed for en hurtigere restitution. DUVAIR varmluftdyner er vaskbare og kan genbruges mindst 150 gange. Det giver en langt bedre totaløkonomi i forhold til engangsdyner. Miljøet spares for en unødig belastning. Varmluftdynernes lange livscyklus reducerer mængden af affald, sparer ressourcer og minimerer CO2-udslip.Materialerne fra udslidte varmluftdyner kan genanvendes.

ØKONOMI

Der er mange penge at spare ved at anvende DUVAIR dyner. Når alle udgifter til anskaffelse, vask og håndtering medregnes er det billigere at anvende DUVAIR i forhold til engangsprodukter. Venligst kontakt DUVAIR for en præcis udregning af økonomien i det aktuelle tilfælde.

KONKLUSION

Da både funktion, komfort og økonomi tæller til flergangsdynens fordel, kan det hermed konkluderes:

 • De funktionelle fordele ved flergangsdynerne betyder sparet tid, bedre varmeterapi og dermed bedre anæstesi og hurtigere opvågning.
 • Flergangsdynernes store komfort betyder øget patienttilfredshed.
 • De økonomiske fordele gør at man f. eks. kan tilbyde flere patienter varmluftterapi.
 • Af hensyn til miljøet bør man anvende flergangsprodukter fremfor engangsprodukter.

Engangstæpper af papir og plastic

FUNKTION

 • Har relativt store huller, som giver mærkbart træk når luften strømmer ud af hullerne med høj hastighed.
 • Er ikke sterile. Den eneste gode grund til at anvende engangsartikler, er at man ønsker at være sikker på steriliteten.
 • Findes kun i få standardiserede faconer og størrelser; derfor vil man ofte opleve at skulle anvende et tæppe som ikke passer til patientens lejring, og således spildes meget tid på at prøve at få tæppet til at dække patienten blot nogenlunde.
 • Skal bindes og tapes fast for at blive liggende i den ønskede position. Tape er også nødvendig for at udelukke ”træk” ind i operationsfeltet. Det er besværligt og tidskrævende at påføre dette tape.

KOMFORT

 • Er ikke komfortable og patientvenlige, idet de forholdsvis stive materialer gør det besværligt at svøbe tæppet om patienten, og tilrette pasformen til den enkelte patient.

 

DUVAIR flergangsdyner af tekstil

FUNKTION

 • Fordeler den varme luft over patienten ved hjælp af ”lav-impuls” indblæsning; et begreb som kendes fra ventilationsteknik, hvor man ønsker fuldstændig trækfri indblæsning. På grund af de utallige mikroskopiske huller i indblæsningsstoffet, optræder der ingen fornemmelse af træk.
 • Fnugger ikke eller udsender andre partikler i operationsstuen.
 • Kan leveres i specialdesign efter afdelingens ønsker.
 • Findes i mange udformninger, som er tilpasset de forskellige lejringer, som anvendes ved forskellige typer operationer. Dette betyder at det er meget nemt at lægge dynen på, fordi den passer til den aktuelle lejring.

KOMFORT

 • Er komfortable og patientvenlige, idet de bløde materialer gør det nemt at forme dynen omkring patienten, som vil opleve en høj grad af velvære og komfort ved at være omgivet af bløde tekstiler.

 

 

“Duvair varmetæpper gør det nemmere at bevare
patienternes kropstemperatur, selv under store og
langvarige operationer. De gør vores arbejde nemmere
og øger patienternes komfort. Vi har en del
patienter, som skal opereres flere gange, og de giver
klart udtryk for, at varmetæpperne gør en forskel”
 

DORTHE NIELSEN, ANÆSTESISYGEPLEJERSKE PÅ RIGSHOSPITALET

“The OR staff tried the Duvair Warm air duvets on board in all the different surgical rooms last week.They LOVE the Duvair Warm air duvets. We would really like to switch to using these instead of purchasing plastic disposable blankets for each surgery”

INDKØBSANSVARLIG FOR MERCY SHIPS

VARMEFORDELINGEN I DUVAIR KONTRA ENGANGSTÆPPER

Varmen i en DUVAIR dyne fordeles meget jævnt udover hele dynens areal.
Sammenlignet med engangstæpper føles DUVAIR
også betydeligt varmere
og er derfor en mere effektiv løsning.

Derfor foretrækker patienter DUVAIR